Privacy

Als onderneming ben ik verplicht je te informeren over de omgang met je persoonsgegevens. Je gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld. Wat ermee gebeurt, met welk doel, hoe ze worden bewaard en beveiligd staat verwoord in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die ik verwerk
Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Een overzicht van de gegevens die ik mogelijk verwerk:
– NAW-gegevens
– Bereikbaarheid (emailadres, mobiel en vast telefoonnummer)
– Inloggegevens van diverse diensten
– Gegevens over de computer/smartphone/tablet die je gebruikt
– Gegevens over de configuratie van je (draadloze) netwerk, backupfaciliteiten en/of server
– Log van uitgevoerde werkzaamheden

Over welke persoonsgegevens gaat het precies?
Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om een factuur voor geleverde diensten te kunnen sturen
– Voor het afhandelen van je betaling
– Om je op de hoogte te kunnen houden bij belangrijke ontwikkelingen in mijn vakgebied
– Om je te kunnen bellen of mailen als dat voor de dienstverlening noodzakelijk is
– Inloggegevens bewaar ik alleen om mijn werk op afstand of op lokatie uit te kunnen voeren
– Omdat ik hiertoe wettelijk verplicht ben bijvoorbeeld voor de btw-aangifte en belastingaanslag.

Wat gebeurt er niet met je gegevens?
Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ik verstuur geen ongevraagde marketinguitingen. Ik verstuur geen nieuwsbrieven. Als ik in de toekomst nieuwsbrieven zou willen gaan versturen dan ontvang je die alleen als je hebt aangegeven dat je daar prijs op stelt.

Worden je gegevens met derden gedeeld?
Ja, maar uitsluitend datgene dat nodig is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening:
– Met mijn administratiekantoor, voor de btw-aangifte en belastingaanslag;
– Met de Belastingdienst, bij een eventuele controle van mijn administratie;
– Met Workspace, de dienst die ik gebruik voor de facturatie.

Met deze partijen zal ik uiteraard nooit je inloggegevens delen. In overleg en met jouw toestemming, kan het gewenst blijken om assistentie in te huren. Als het noodzakelijk is voor de werkzaamheden die de ingehuurde kracht moet gaan uitvoeren dan kunnen inloggegevens met de backup gedeeld worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een vakantieperiode of twee spoedgevallen tegelijk.

Cookies, Googe Analytics en vergelijkbare technieken
vanrossum IT gebruikt geen technische of functionele cookies op de website. Ik maak geen gebruik van Google Analytics.

Je gegevens zijn goed beveiligd
Ik neem de bescherming van je gegevens vanzelfsprekend serieus. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met me op via de vermelde contactgegevens.

Ik heb de volgende maatregelen genomen om jouw gegevens te beveiligen:
– Drievoudige backup van bedrijfsinformatie.
– Backups zijn versleuteld tijdens datatransport en in de opslag
– De data op mijn laptop is met FileVault 2 versleuteld. Deze optie codeert de gehele inhoud van de flash-opslag en maakt gebruik van XTS-AES 128-codering om mijn gegevens te beveiligen. Hierdoor kan iemand met slechte bedoelingen mijn Mac niet opstarten zonder in het bezit te zijn van mijn wachtwoord bovendien kan ik  bij diefstal de inhoud van mijn laptop op afstand wissen.
– Mijn iPhone is met een toegangscode en Face ID beveiligd. Alle gegevens op de iPhone worden gewist nadat er 10 keer een foute toegangscode is ingevoerd.
– Toegang tot mijn mailbox is beveiligd met tweestaps-authenticatie. Dit betekent dat ik, bij het inloggen, naast mijn wachtwoord nog een tweede code moet invullen die wordt gegenereerd door de 1Password-applicatie.
– Ik ben de eigenaar van de gegevens in mijn mailbox en niet Google. Zij verkopen mijn gegevens niet aan derden en verzamelen nooit gegevens van Google Workspace-diensten noch zullen die gebruikt worden voor advertentiedoeleinden. Lees hier meer over hoe de gegevens in Google Workspace beschermd worden.
– Mijn berichten zijn volledig versleuteld met TLS, een encryptieprotocol voor de authenticatie en beveiliging van gegevens die via het internet verzonden worden. TLS is de veiliger versie van SSL. Elke e-mail die ik verzend of ontvang, wordt volledig versleuteld wanneer deze tussen de Google-datacenters wordt verplaatst. Dit zorgt ervoor dat je berichten niet alleen veilig zijn wanneer ze tussen mijn apparaten en de Gmail-servers worden overgedragen, maar ook als ze intern bij Google worden verplaatst.
– SPF gebruik ik om te voorkomen dat jij uit mijn naam e-mails ontvangt die virussen kunnen bevatten, die spam zijn of bedoeld om persoonlijke gegevens te bemachtigen.
– Mijn website is beveiligd met een certificaat dat ervoor zorgt dat de verbinding tussen de bezoeker en de website versleuteld wordt. Hierdoor kan de data niet onderschept worden door anderen.
– Mijn online financiële administratie is beveiligd met tweestaps-authenticatie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de gegevens die ik van je heb naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar peter@vanrossum.it.

Hoe lang blijven je gegevens bewaard?
Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld tenzij ik op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moet bewaren. Zo ben ik net zoals iedere andere ondernemer wettelijk verplicht mijn administratie, en dus ook facturen met adresgegevens, 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht). Inloggegevens bewaar ik zolang je klant bij me bent en uiteraard alleen als je daar geen bezwaar tegen maakt.

Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen?
Neem contact op en ik maak het snel voor je in orde. Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Heb je tips, vragen of andere feedback?
Neem contact op via onderstaande contactgegevens:
peter@vanrossum.it
+31 683718381